COASM

Association of
Hawaiian Civic Clubs
Founded 1959 - Honolulu, HI

COASM1
 Date Organized: 1971
Pua: Pu‘u Kala
Waiho‘olu‘i: Yellow/Green
Mele: Miloli‘i
Po‘e ‘Ōlelo: Nana i ke Kumu
Po‘e Ha‘ole: Look to the source
Club Fish: ‘opelu

Pelekikena: Gil Kahele
Hope Pelekikena: Lei Kaupu
Pu‘uku: Lei Kaupu
Kahu: Vaopele Samoa
Na Alaka‘i: Walter Kahiwa, Jr., Vaopele Samoa, Brian Kahele, Imaikalani Yeaman