COASM

Association of
Hawaiian Civic Clubs
Founded 1959 - Honolulu, HI

Ali`i Pauahi Hawaiian Civic Club

Ka Ikaika A Ka Mana`o A Me Ke Kino A Me Ka `Uhane |  Strong in Mind, Body and Spirit.


Pelekikena:

Kehaulani Lum

Location:

P.O. Box 2785, `Aiea, Hawai`i  96701

Hope Pelekikena ‘Ekahi:

Heather Haunani Giugni

Organized | Chartered:

December 2, 1973   |   December 8, 1973

Pu`uku:

Walton Keoni Lum

Club Pua:

Pua Kuku`i

Kahu:

Winston K. Lum, Sr.

Club Colors:

Ke`oke`o

Nā Alakaʻi:

Bruce Keaulani, Mahealani Lum, W. Kawehi`oakaka Lum

Club Mele:

Pauahi O Kalani

Information submitted by:

Kehaulani Lum

HCC Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    HCC Website: In development 

2018 Club Report

 

“Hōkūleʻa’s visit to Puʻuloa fills our hearts with profound gratitude and love,” said Kahu Winston Lum. “It has been hundreds of years since a voyaging canoe last landed on our shores. As our community works together to preserve our cultural sites and educate our children, the canoe’s presence reminds us that we, too, can bring peace and Aloha to the planet.”

 

Ke Aloha O Paʻaiau: A chant honoring the arrival of Hōkūleʻa, composed by Board member Mahealani Lum, 2018.

 

ʻO Ka Wahine, Kalanimanuia – Gratitude to our aliʻi Kalanimanuia

Maluhia Puʻuloa, wai hū i Kalauao – Tranquil are the waters of Puʻuloa, fed by Kalauao

ʻO ke awa o Kaʻahupahau – Guarded by Kaʻahupahau

A Kanekuaʻana, e piha Paʻaiau – Nourished by Kanekuaʻana, who fills Paʻaiau with abundance

Kala i ka ʻeha, ola hou ke aloha – Let us be free of the pain here, a revival of peace and love

Uhau ka ʻupena, e Kahiʻuka – With your protective net, Kahiʻuka

Kahu i ka loko, mālama i ka ʻāina – We are keepers of the loko iʻa, all must care for this land

E ola ka lahui, e ola pua iʻa – To sustain our people, the young fish must be nurtured

He iʻa nui e hōʻea mai – A great fish of wisdom has arrived at our shores

He ʻimi ʻike e aʻo mai – A seeker of knowledge, here to enlighten and inspire

E komo mai i ke aloha e – Welcome, enter with peace and love

E komo mai i ka mahalo e – Welcome, enter with gratitude